Privatlivspolitik & Cookies

Politik for behandling af personoplysninger

Som kunde hos os, skal vi passe godt på dine oplysninger, uanset om det er kontaktoplysninger eller personlige billeder. Det er vi meget optaget af og derfor får du her flere oplysninger om, hvorfor vi gør det og hvilke rettigheder du har.

Vi vil gerne sikre dig en fair og gennemsigtig behandling og derfor kan du altid kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter din oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Vi er dataansvarlige, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Dataansvarlig: Eva Walther  
Adresse: Præstehøj 46, 8751 Gedved
CVR: 40 46 94 24
Telefonnr.: 28 10 51 93
Mail: eva@evawalther.dk


Beskrivelse af behandlinger

Vi behandler dine oplysninger til flere specifikke formål efter Databeskyttelsesforordningen.  

Når vi indleder et kundeforhold til dig som privatperson, har vi brug for at behandle dine oplysninger. Vi behandler generelle kontaktoplysninger som navn, mailadresse, telefonnummer og naturligvis dine billeder.

Vi behandler oplysningerne på baggrund af vores aftale med dig eller dit udtrykkelige samtykke. Det retlige grundlag er i den forbindelse forordningens artikel 6, stk. 1, litra b, artikel 9, stk. 2, litra a.

Hvis du er i tvivl om hvilke oplysninger, vi behandler om dig, kan du benytte dine rettigheder, som er beskrevet senere i denne politik.

Vi opbevarer personoplysninger, i vores regnskab, sikkert i 5 hele regnskabsår. Opbevaringsperioden er fastlagt af hensyn til bogføringsloven og det retlige grundlag i den forbindelse er artikel 6, stk. 1, c.

Billeder gemmer vi op til 5 år medmindre du giver os samtykke og dermed laver en særlig aftale. Opbevaringsperioden er fastlagt af hensyn din mulighed for at genbestille dine billeder og det retlige grundlag i den forbindelse er artikel 6, stk. 1, a.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, har vi brug for at behandle dine oplysninger. Vi behandler navn og mailadresse på baggrund af dit samtykke i forbindelse med tilmeldingen. Det retlige grundlag er i den forbindelse forordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Når du er i kontakt med os via Facebook og Instagram, samler de oplysninger om dig, som du kan læse mere om her: www.facebook.com/about/privacy/update.

Vi benytter blandt andet deres statistiske oplysninger om vores opslag og lægger dine billeder op, hvis vi laver en aftale om det. Det retlige grundlag er i den forbindelse artikel 6, stk. 1, a og f.

Overførsel
Dine oplysninger overføres ikke til andre. 

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os. 

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få forkerte oplysninger om du rettet eller suppleret, så vi ikke

behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.


Ret til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, vi behandler om dig.


Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlige.


Ret til begrænsning

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.


Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.


Ret til at klage

Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger.

Handelsbetingelser

Produkter og tjenester som fotograferinger, onlinekurser og mentoring udbydes af eva walther film photography art, CVR 40469427 og vi kontaktes på eva@evawalther.dk.

Betaling

Produkter kan enten købes på regning eller med kreditkort via Stripe. Alle priser er i danske kroner.

 

Køber du online produkter såsom onlinekurser, leveres indholdet som regel i løbet af få minutter. Der kan dog i enkelte tilfælde gå op til 3 hverdage. Forskellige online kurser modtages ikke direkte efter betaling, men frigives lidt efter lidt på en bestemt dato i takt med f.eks. en ny produktlancering. Er det tilfældet, kan du se dette på salgssiden.

 

 

Returret

Der ydes 14 dages fuld returret på 100% live/fysiske workshops. Det skal dog senest ske 4 uger før workshoppen afholdes. 

Køber du delvist digitale produkter eller 100% digitale produkter, bortfalder 14 dages fortrydelsesret. Ved købet binder du dig til at betale det fulde beløb, selvom beløbet er sat op til ratebetaling. Det er dit ansvar at læse beskrivelsen af produktet grundigt, inden – for at sikre, at du virkelig har brug for det og vil købe det.Jeg leverer det, som står i beskrivelsen af mine onlineprodukter og kurset udleveres direkte efter købet. Har du spørgsmål inden du køber, stil dem gerne inden via mail på eva@evawalther.dk.

Der er heller ingen returret, hvis beskrivelsen ikke er læst ordentligt igennem inden du købte, eller pga. personlige årsager fx personlig økonomi eller du bare har skiftet mening. Vi kan desværre heller ikke refundere dit køb, hvis ikke du har opnået det ønskede resultat. Mine kurser er redskabet, men det er dig der skal tage dem i hænderne og gennemføre det.

Vær sød, at sætte dig ind i mig, som leverer et onlineprodukt direkte efter købet og hvordan det vil være for mig, hvis kursisterne ville returnere onlineprodukter, som er leveret fuldt og ikke kan “sendes tilbage” som et fysisk produkt. Det skal være en fair handel. Mine priser er faire, jeg leverer produktet. Gør selv en fair handel, tak. 🙂 

Rettigheder Alle rettigheder ang. alle produkter tilhører Eva Walther.  Køber du hos mig, opnår du brugsret af det købte produkt personligt – dvs. det må ikke lånes, sælges eller videregives til andre uden forudgående skriftlig aftale med Eva Walther. Som udgangspunkt er beløbet en engangsbetaling og trækkes omgående. Er det ikke tilfældet og det er ratebetaling e.l. fremgår det tydeligt på salgssiden.

Enhver tvist mellem eva walther film photography art og dig som køber løses efter dansk lov.

Cookies